KURS ORTOBIONOMIA

Czas trwania:

2 dni
15h zegarowych

Słowo „ortobionomia” wywodzi się z połączenia greckiego „ortho”, co oznacza „prosty, właściwy, prawidłowy”, oraz angielskiego „bionomy”,
co może być przetłumaczone jako „zgodny z prawami życia”. Jest holistyczną formą terapii manualnej, posiadającą obok własnej filozofii
również szereg charakterystycznych tylko dla siebie technik. Wprawdzie jej zasadniczym celem jest ogólna relaksacja i odprężenie organizmu
(zarówno fizyczne jak i psychiczne), biorąc jednak pod uwagę jej specyficzne oddziaływanie na narząd ruchu (w tym szczególnie na kręgosłup),
możemy uznać ją za jedną z „najmiększych” form nowoczesnej terapii manualnej stosowanej w przypadkach czynnościowych zaburzeń kręgosłupa.

Prowadzący
Dla kogo
Tematyka Szkolenia
Uczestnicy otrzymują

Lokalizacja:

CELSUS AKADEMIA OPOLE

Rezerwacje

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Dodaj komentarz