KURS ORTOBIONOMIA

Prowadzący: Piotr Romanek
Magister wychowania fizycznego .
Członek klubu „Ludzie Masażu”
Specjalista masażu leczniczego.
Autor masażu wyszczuplającego Bodyforming.
Pomysłodawca i Twórca Akademii odnowy psychosomatycznej.
KURS << ORTOBIONOMIA >>
Słowo „ortobionomia” wywodzi się z połączenia greckiego „ortho”, co oznacza „prosty, właściwy, prawidłowy”, oraz angielskiego „bionomy”, co może być przetłumaczone jako „zgodny z prawami życia”.
Jest holistyczną formą terapii manualnej, posiadającą obok własnej filozofii również szereg charakterystycznych tylko dla siebie technik.
Wprawdzie jej zasadniczym celem jest ogólna relaksacja i odprężenie organizmu
(zarówno fizyczne jak i psychiczne), biorąc jednak pod uwagę jej specyficzne oddziaływanie na narząd ruchu (w tym szczególnie na kręgosłup), możemy uznać ją za jedną z „najmiększych” form nowoczesnej terapii manualnej stosowanej w przypadkach czynnościowych zaburzeń kręgosłupa.
☝️W programie kursu:
1. Wprowadzenie do tematu ortobionomia i jej krótka historia.
2. Omówienie zasad najważniejszych zasad ortobionomi.
3. Omówienie technik stosowanych w ortobionomi
4. Próba De Kleijna.
5. Technika wyszukiwania centralnego punktu napięć szyjnych.
6. Palpacyjne badanie karku.
7. Uwalnianie środkowego odcinka kręgosłupa szyjnego.
8. Uwalnianie pierwszego żebra.
9. Badanie kręgosłupa piersiowego.
10. Uwalnianie górnego odcinka kręgosłupa piersiowego.
11. Uwalnianie środkowego odcinka kręgosłupa piersiowego.
12. Uwalnianie dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego.
13. Kręgosłup lędźwiowy – badanie
14. Technika uwalniania L1.
15. Technika uwalniania L2.
16. Technika uwalniania L3.
17. Technika uwalniania L4.
18. Technika uwalniania L5.
19. Rozciąganie lędźwi
20. Uwalnianie stawu krzyżowo biodrowego.
Cena kursu 850 zł
Zaliczka w cenie 200 zł
na konto
Celsus -masaż Michał Golik
nr.64102036680000500204114625
Tytułem: nazwa kursu, imię i nazwisko
Czas trwania: 15 godzin
(2 dni szkoleniowe)
W Cenie kursu:
– teoria i praktyka ortobionomii
– certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
– skrypt
– przerwa kawowa

Dodaj komentarz